Szkolenie autoryzacyjne POMPY CIEPŁA Mitsubishi Electric - 5 marzec 2024

16.02.2024

Szkolenie odbędzie się w warszawskim oddziale Mitsubishi Electric pod adresem:

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Polish Branch
ul. Krakowiaków 44
02-255 Warszawa
Planowane godziny trwania 09:00-16:00.
Maksymalna liczba uczestników - 20 osób.

Warunkiem otrzymania certyfikatu autoryzacyjnego jest posiadanie aktualnego personalnego certyfikatu f-gazowego.

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe oraz obiad.

AGENDA SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie i zasady BHP
 • Struktura działu technicznego
 • Infolinia
 • Zgłoszenie awarii
 • Portal gwarancyjny
 • Bank części zamiennych
 • Baza danych – Sharefile
 • Seria ECODAN
 • Typoszereg jednostek wew. zew.
 • Funkcjonalność jednostek wew.
 • Omówienie schematu chłodniczego i elementów składowych
 • Omówienie schematów elektrycznych
 • Podstawy montażu
 • Dobre praktyki
 • Etapy uruchomienia:

a) etap freonowy

b) etap wodny

c) etap elektryczny

 • Wstęp do pierwszego uruchomienia
 • Sterowanie
 • Komunikaty o błędach i diagnostyka
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin

Uprzejmie informujemy, iż liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyznaniu dostępu do szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników

W celu przesłania zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z treścią REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH LES ATA/ATW oraz REGULAMINU PROGRAMU "AUTORYZOWANA FIRMA INSTALACYJNA".

To szkolenie jest organizowane przez HAKOM Dystrybutora Mitsubishi Electric.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć udział: szkolenia|hakom.pl| target="_blank"|szkolenia|hakom.pl