UNIWERSAL

Wentylator dachowy DAs,k

Wentylator dachowy DAs,k przeznaczony do pracy we wszystkich rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne.
Poznaj szczegóły

Wentylator dachowy wielobiegowy DAs,k

Wentylator dachowy DAs,k to wentylator wielobiegowy typoszeregu [DA P2/P3] przeznaczony jest do pracy we wszystkich rodzajach instalacji wentylacji bytowej i przemysłowej, uwzględniając
Poznaj szczegóły