Konserwacje i naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zapytania o możliwość wykonania usługi prosimy składać telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.
Zlecenia wykonania usługi przyjmowane są tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej po wcześniejszej wycenie przesłanego zakresu prac.

 

Zapraszamy do kontaktu z działem serwisu:

e-mail:

serwis|hakom.pl?subject=Zapytanie| |serwis|hakom.pl

tel.:

+4822 8685658 w. 30

tel.mob:

+48 503 119 111

 

W przypadku przesyłania zapytania prosimy o umieszczenie jak największej ilości szczegółów związanych z urządzeniem/instalacją oraz dane kontaktowe i numer telefonu.

 

Zgłoszenia gwarancyjne Należy podać szczegółowe dane urządzenia, numer dokumentu zakupu.
Prosimy również wyszczególnić występujące objawy oraz symbol wyświetlanego kodu błędu.
Zgłoszenia pogwarancyjne Należy podać szczegółowe dane urządzenia, symbol, nazwę typ oraz opis lokalizacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.
Prosimy również wyszczególnić występujące objawy oraz symbol wyświetlanego kodu błędu.
Przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń Należy podać szczegółowe dane urządzenia, symbol, nazwę typ oraz opis lokalizacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej oraz ilość urządzeń.

 

Oczekiwane terminy wizyt:

Prosimy określenie oczekiwanej daty i godziny przybycia serwisu.