Konserwacje i naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wykonujemy:

  • naprawy gwarancyjne
  • naprawy pogwarancyjne
  • przeglądy okresowe gwarancyjne
  • przeglądy okresowe pogwarancyjne


Posiadamy certyfikaty do autoryzowanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, VESSER, HAIER, KLIMOR, EKOKLIMAX PROJEKT, VENTS i wielu innych.

Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia SEP i UDT do wykonywania czynności serwisowych dla urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (FGAZY i SZWO) o czym świadczy certyfikat przedsiębiorcy FGAZ-P/27/00097/16.


Zgłoszeń można dokonać drogą mailową. Prosimy o opisanie jak największej ilości szczegółów, gdyż każda informacja jest dla nas ważna w szczególności dane kontaktowe oraz numer telefonu.

  • zgłoszenia gwarancyjne

Prosimy o szczegółowe dane urządzenia, numer dokumentu zakupu.
Prosimy również wyszczególnić występujące objawy oraz symbol wyświetlanego kodu błędu.

  • zgłoszenia pogwarancyjne

Prosimy o szczegółowe dane urządzenia, symbol, nazwę typ oraz opis lokalizacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Prosimy również wyszczególnić występujące objawy oraz symbol wyświetlanego kodu błędu.

  • przeglądy okresowe

Prosimy o opis lokalizacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, ilości urządzeń.

  • terminy wizyt

Prosimy określenie godzin, w których serwis może zostać przyjęty.


Zapraszamy do kontaktu:

e-mail:

serwis|hakom.pl?subject=Zapytanie| |serwis|hakom.pl

telefon: +48 503 119 111