TYWENT

Rekuperatory TYWENT są̨ przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła w zimie i chłodu w lecie. Mogą być́ stosowane do wszelkiego rodzaju pomieszczeń́ jak: domy jednorodzinne, sklepy, przychodnie, restauracje, itp. stosowane powinny być́ wszędzie tam, gdzie musi być́ zachowana ciągłą wymiana powietrza. Najbardziej przydatne są̨ w pomieszczeniach o dużej emisji energii cieplnej i wymagających dobrej wentylacji.  Urządzenie może stanowić́ część́ kompleksowego systemu klimatyzacji wyposażonego w układ grzewczy, chłodniczy i nawilżający. Jego głównym zadaniem jest odzysk energii cieplnej oraz wilgoci zawartej w strumieniu powietrza usuwanego z pomieszczenia.