Czujniki dymu do wentylacji

Czujniki dymu są to elementy pomiarowe automatyki wentylacji, montowane w kanale wentylacyjnym i wykrywający obecność dymu w systemach wentylacji, która wywołana jest zazwyczaj pojawieniem się ognia w pomieszczeniach budynku.

Optyczne czujniki dymu do systemów wentylacji

Wykrycie dymu w wentylacji może sterować szeregiem działań takich jak wyłączenie systemu, uruchomienie systemu gaszenia pożaru czy powiadomienie służb ratowniczych.