Czujniki zanieczyszczeń do wentylacji

Lotne związki organiczne TVOC są uwalniane do środowiska ze środków czyszczących, klejów, farb, kopiarek i drukarek, materiałów budowlanych i mebli. Są również wydalane przez ludzi i zwierzęta podczas oddychania i wydalania potu. Zanieczyszczenia te powietrza powodują podrażnienie oczu, nosa i gardła, ból głowy lub zawroty głowy, senność, nudności i zmęczenie, dlatego szczególnie ważne jest monitorowanie ilości lotnych związków organicznych i wentylowanie pomieszczeń.

 

Czujniki zanieczyszczeń mierzą temperaturę, wilgotność względną, stężenie dwutlenek węgla (CO2), lotnych związków organicznych (LZO), tlenku węgla (CO), dwutlenku azotu (NO2) w strefach przebywania ludzi.

Parametry jakości powietrza mają bezpośredni wpływ na zdrowie, samopoczucie i komfort ludzi dlatego aby utrzymać ilość świeżego powietrza dostarczanego do budynku na odpowiednim poziomie ważne jest monitorowanie i utrzymywanie różnicy ciśnień, przepływu i prędkości powietrza.

Czujniki i przetworniki jakości powietrza w pomieszczeniach

Czujniki i przetworniki jakości powietrza mierzą wiele parametrów w tym temperaturę, wilgotność, związki TVOC oraz przekształcają pomiar w wartości cyfrowe lub analogowe.

W ofercie HAKOM znajduje się szeroki zakres czujników zanieczyszczeń i jakości powietrza stosowanych samodzielnie lub w układach sterowania systemami wentylacji i klimatyzacji.