Czujniki, przetworniki ciśnienia do urządzeń i instalacji wentylacyjnych

Czujniki ciśnienia (presostaty) są niezbędne do optymalizacji systemu wentylacji. Mierzą lub kontrolują różnicę ciśnień (Pa), prędkość przepływu powietrza (m/s) lub objętość przepływu powietrza (m³/h). Kontrolują czy do budynku dostarczana jest odpowiednia ilość świeżego powietrza i wykrywają zatkane lub zanieczyszczone filtry.

Czujniki i przetworniki ciśnienia w układach wentylacji

Przetworniki różnicy ciśnień służą do zapewnienia stałego przepływu powietrza i utrzymania różnicy ciśnień między dwoma pomieszczeniami. Regulatory ciśnienia mogą kontrolować prędkość wentylatora lub siłownik przepustnicy w zależności od różnicy ciśnień, przepływu lub prędkości powietrza. Wszystkie parametry można regulować za pomocą programu lub systemu nadrzędnego jak bp. Modbus RTU.