Czujniki i przetworniki temperatury

Czujniki i przetworniki temperatury mierzą temperaturę i przekształcają ją w sygnały analogowe lub cyfrowe. Temperatura jest jednym z najważniejszych parametrów mierzonych i regulowanych przez automatykę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Czujniki temperatury do automatyki wentylacji

Czujniki temperatury można montować w różnych miejscach systemów wentylacji i dzielą się na czujniki temperatury pokojowe, czujniki temperatury kanałowe oraz czujniki temperatury przylgowe i zanurzeniowe.

Przetworniki temperatury 

Przetwornik temperatury to rodzaj przetwornika pomiarowego, który przetwarza sygnał pomiarowy na sygnał napięciowy. Przetworniki temperatury mogą pracować samodzielnie lub współpracować z różnego rodzaju czujnikami temperatury.

Oferta HAKOM obejmuje aktywne i pasywne czujniki temperatury i przetworniki temperatury do różnych zastosowań w systemach HVAC.